Van lineaire naar circulaire economie

Circulair

Nederlandse overheid en bedrijfsleven spannen zich in om minder afval te produceren en het afval dat ontstaat zoveel mogelijk te recyclen. Dit wordt gerealiseerd door de focus te leggen op de voorkant van de keten met preventie, ecodesign en meer afvalscheiding gevolgd door maximale recycling. Meer gescheiden inzameling van met name het huishoudelijk afval is nodig om de recyclingdoelen te halen. Vooral grote steden kunnen een slag slaan door intensivering van de inzameling van omvangrijke afvalstromen als textiel, papier en gft.

Grondstoffenrotonde

De sector werkt mee aan de ambitie van de regering om de grondstoffenrotonde van Europa te worden. De Nederlandse markt heeft een aantal sterke troeven in handen: een gunstige centrale ligging met grote havens, goede kenniscentra en een hoogwaardige afvalinfrastructuur. Hiermee vormt ons land een ideaal knooppunt om afval om te zetten in nieuwe producten. Een grondstoffenrotonde draait op bedrijven die innovatief en kostenefficiënt de kringloop weten te sluiten. Deze bedrijvigheid is in Nederland volop te vinden.

Circulaire economie

Het oude systeem van de rechte lijn van grondstoffen winnen, produceren, consumeren en afdanken – de lineaire economie – is eindig. We willen een circulaire economie, waarin afgedankte materialen en producten als grondstoffen in de kringloop blijven. Afvalbedrijven spelen een grote rol in de overgang naar een circulaire economie. Denken in kringlopen is dagelijkse praktijk van de sector. Afvalbedrijven staan producenten bij om ketens te sluiten en ontwikkelen nieuwe businessmodellen. Zo zullen in de toekomst vaker producten worden geleased. Dan blijven ze eigendom van de producent en worden ze zorgvuldig gerecycled en opnieuw gebruikt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.