Certificaten

Kwaliteit en service

Kwaliteit en service staan bij ons centraal waarmee u op ons kunt rekenen als betrouwbare partner voor uw project. De productie van Alphablock® betonnen stapelblokken vindt dan ook plaats onder strenge kwaliteitseisen, verdeeld onder onze verschillende productielocaties. Alphablocken zijn kwaliteit gecertificeerd met het KIWA productcertificaat elementen van beton en afhankelijk van de productiefabriek voorzien van overige certificaten. Ook hebben onze stapelblokken de bekende brand- en geluidwerende eigenschappen.

BRL 5070 “Vooraf vervaardigde betonproducten” d.d. 16 april 2015, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Conformiteit certificaat van de productiecontrole in de fabriek 0063-CPR-105397/01 (CE)