Van lineaire naar circulaire economie

Posted on 24 mei 2019Tags , , , , , ,   Leave a comment on Van lineaire naar circulaire economie

Circulair Nederlandse overheid en bedrijfsleven spannen zich in om minder afval te produceren en het afval dat ontstaat zoveel mogelijk te recyclen. Dit wordt gerealiseerd door de focus te leggen op de voorkant van de keten met preventie, ecodesign en meer afvalscheiding gevolgd door maximale recycling. Meer gescheiden inzameling van met name het huishoudelijk afval is nodig om de recyclingdoelen te halen. Vooral grote steden kunnen een slag slaan door intensivering van de inzameling van omvangrijke afvalstromen als textiel, papier … Continue reading “Van lineaire naar circulaire economie”